Máy Bộ Cũ - Barebone Hp

Case Máy trạm đồng bộ XW4600, Core 2 Duo E6750

Case Máy trạm đồng bộ XW4600, Core 2 Duo E6750

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,300,000 đ1,600,000 đ

Case Máy trạm đồng bộ XW4600, Core 2 Duo E8400

Case Máy trạm đồng bộ XW4600, Core 2 Duo E8400

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,500,000 đ1,800,000 đ

Case đồng bộ HP DX7400 Mini, Core 2 Duo E8400

Case đồng bộ HP DX7400 Mini, Core 2 Duo E8400

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,200,000 đ1,300,000 đ

Case đồng bộ HP DX7400 Mini, Core 2 Duo E6750

Case đồng bộ HP DX7400 Mini, Core 2 Duo E6750

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,100,000 đ1,300,000 đ

Case đồng bộ HP DC5800 Mini, Core 2 Duo E6750

Case đồng bộ HP DC5800 Mini, Core 2 Duo E6750

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,100,000 đ1,300,000 đ

Case đồng bộ HP DC7700 Mini Slim, Core 2 Duo E6300

Case đồng bộ HP DC7700 Mini Slim, Core 2 Duo E6300

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
850,000 đ1,000,000 đ

Case đồng bộ HP DC7700 Mini, Core 2 Duo E6300

Case đồng bộ HP DC7700 Mini, Core 2 Duo E6300

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
850,000 đ1,000,000 đ

HP XW6600 Workstation 2 Xeon Quad, 16GB, Quadro FX3500

HP XW6600 Workstation 2 Xeon Quad, 16GB, Quadro FX3500

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Xeon
4,700,000 đ

HP XW6600 Workstation 2 Xeon 5260, 8GB, Quadro FX3500

HP XW6600 Workstation 2 Xeon 5260, 8GB, Quadro FX3500

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Xeon
3,700,000 đ

HP XW6400 Workstation 2 Xeon Quad, 16GB, Quadro FX3500

HP XW6400 Workstation 2 Xeon Quad, 16GB, Quadro FX3500

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Xeon
3,900,000 đ

HP XW6400 Workstation 2 Xeon 5160, 8GB, Quadro FX3500

HP XW6400 Workstation 2 Xeon 5160, 8GB, Quadro FX3500

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Xeon
2,900,000 đ

Case HP Compaq DX7500 Mini, Core 2 Duo E8400

Case HP Compaq DX7500 Mini, Core 2 Duo E8400

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,300,000 đ

Case đồng bộ HP DX2300, Core 2 E4400, 2GB, 80GB

Case đồng bộ HP DX2300, Core 2 E4400, 2GB, 80GB

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
850,000 đ

Case đồng bộ HP DC7900 Mini, Core 2 Duo E8400

Case đồng bộ HP DC7900 Mini, Core 2 Duo E8400

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,250,000 đ1,400,000 đ

Case đồng bộ HP DC7800 Mini, Core 2 Duo E8400

Case đồng bộ HP DC7800 Mini, Core 2 Duo E8400

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,200,000 đ1,350,000 đ

Case đồng bộ HP DC5800 Mini, Core 2 Duo E8400

Case đồng bộ HP DC5800 Mini, Core 2 Duo E8400

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,200,000 đ1,350,000 đ