Máy Bộ Cũ - Barebone Hp

Case đồng bộ HP DC7800 Ultra Slim, Core 2 Duo E8400

Case đồng bộ HP DC7800 Ultra Slim, Core 2 Duo E8400

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,200,000 đ

Case đồng bộ HP DC7900 Ultra Slim, Core 2 Duo E8400

Case đồng bộ HP DC7900 Ultra Slim, Core 2 Duo E8400

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,300,000 đ

Case đồng bộ HP 8200Pro Mini SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 8200Pro Mini SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core i5
3,350,000 đ

Case đồng bộ HP 8200Pro Mini SFF, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 8200Pro Mini SFF, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core i3
2,800,000 đ

Case đồng bộ HP 6200Pro Mini, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 6200Pro Mini, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core i5
3,350,000 đ

Case đồng bộ HP 6000Pro Mini, Core 2 E8400, dd3 2Gb, 160GB

Case đồng bộ HP 6000Pro Mini, Core 2 E8400, dd3 2Gb, 160GB

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,500,000 đ

Case đồng bộ HP 6200Pro Mini, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 6200Pro Mini, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core i3
2,800,000 đ

Case đồng bộ HP DC7700 Mini, Core 2 Duo E6300

Case đồng bộ HP DC7700 Mini, Core 2 Duo E6300

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
850,000 đ

Case Máy trạm đồng bộ XW4600, Core 2 Duo E6750

Case Máy trạm đồng bộ XW4600, Core 2 Duo E6750

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,300,000 đ1,600,000 đ

Case Máy trạm đồng bộ XW4600, Core 2 Duo E8400

Case Máy trạm đồng bộ XW4600, Core 2 Duo E8400

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,500,000 đ1,800,000 đ

Case đồng bộ HP DX7400 Mini, Core 2 Duo E8400

Case đồng bộ HP DX7400 Mini, Core 2 Duo E8400

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,200,000 đ

Case đồng bộ HP DX7400 Mini, Core 2 Duo E6750

Case đồng bộ HP DX7400 Mini, Core 2 Duo E6750

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,100,000 đ

Case đồng bộ HP DC5800 Mini, Core 2 Duo E6750

Case đồng bộ HP DC5800 Mini, Core 2 Duo E6750

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,100,000 đ

Case đồng bộ HP DC7700 Mini Slim, Core 2 Duo E6300

Case đồng bộ HP DC7700 Mini Slim, Core 2 Duo E6300

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
850,000 đ

HP XW6600 Workstation 2 Xeon Quad, 16GB, Quadro FX3500

HP XW6600 Workstation 2 Xeon Quad, 16GB, Quadro FX3500

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Xeon
4,700,000 đ

HP XW6600 Workstation 2 Xeon 5260, 8GB, Quadro FX3500

HP XW6600 Workstation 2 Xeon 5260, 8GB, Quadro FX3500

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Xeon
3,700,000 đ

HP XW6400 Workstation 2 Xeon Quad, 16GB, Quadro FX3500

HP XW6400 Workstation 2 Xeon Quad, 16GB, Quadro FX3500

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Xeon
Liên hệ

HP XW6400 Workstation 2 Xeon 5160, 8GB, Quadro FX3500

HP XW6400 Workstation 2 Xeon 5160, 8GB, Quadro FX3500

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Xeon
Liên hệ

Case HP Compaq DX7500 Mini, Core 2 Duo E8400

Case HP Compaq DX7500 Mini, Core 2 Duo E8400

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,300,000 đ

Case đồng bộ HP DX2300, Core 2 E4400, 2GB, 80GB

Case đồng bộ HP DX2300, Core 2 E4400, 2GB, 80GB

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
Liên hệ

Case đồng bộ HP DC7900 Mini, Core 2 Duo E8400

Case đồng bộ HP DC7900 Mini, Core 2 Duo E8400

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,250,000 đ

Case đồng bộ HP DC7800 Mini, Core 2 Duo E8400

Case đồng bộ HP DC7800 Mini, Core 2 Duo E8400

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,200,000 đ

Case đồng bộ HP DC5800 Mini, Core 2 Duo E8400

Case đồng bộ HP DC5800 Mini, Core 2 Duo E8400

Máy Bộ Cũ - Barebone Hp Core 2
1,200,000 đ