Một số Driver dòng máy thegioivitinhcu

Một số Driver dòng máy thegioivitinhcu

Free Software & Drivers !!!

Driver Card wifi USB Mini LB-Link

http://www.lb-link.cn/download.php?CateId=11

Driver Card wifi USB Mini Buffalo

UCGNM.zip (Cài đặt dùng Add New Hardware/Have Disk...)

Driver Card wifi PCMCIA Buffalo

CBAG300N.rar (Cài đặt dùng Add New Hardware/Have Disk...)


Bios HP Dc 7700 (để fix lỗi khi gắn CPU khỏi nhấn F1)

http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/swdHome?sp4ts.oid=3232101&ac.admitted=1402384027878.876444892.492883150

Bios HP Dc 5100 (để fix lỗi khi gắn CPU khỏi nhấn F1) Win XP

http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp40001-40500/sp40404.exe

//Chú ý : Dòng này chỉ chạy được CPU P4, khi thay CPU khác bus/cache đều phải Up bios lại


Driver Sound Sony 17/20" sk 775

http://www.mediafire.com/download.php?d8s3pds2e1iasrn

Driver Vga Intel915 cho máy Desknote Fu Lx50

mb_driver_vga_intel_915.exe

Driver Vga S3 cho máy Desknote Sony P3 (PCV-W11A/W):

Liên kết tải về Driver Vga S3

Soundcard Drivers :

TTrident.zip; Drivers cho Card ALS/Xware/Yamaha...; SoundHiwass

Drivers CMI8738 Setup

Printer Drivers :

- HP Laser 2420N drivers
- HP Laser 2300 drivers

Bộ Driver 3.5 cài đặt tự động (nhận hầu hết các drivers)

Hướng dẫn : Khi dowmload về và giải nén chạy ESDrv.exe thì chương trình có giao diện như bên dưới, máy của bạn còn thiếu driver của thiết bị nào thì check vào mục đó sau đó chọn (S)

Liên kết tải về : http://www.mediafire.com/?nc7ix74drj664w7
Password nếu có : gostep.info


Bình luận Facebook