Linh kiện máy tính

Ổ đĩa cứng PC 500GB SATA, tháo máy cực đẹp

Ổ đĩa cứng PC 500GB SATA, tháo máy cực đẹp

HDD
350,000 đ

Ram dd3 PC, 8GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram dd3 PC, 8GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram
800,000 đ

Ram dd3 PC, 4GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram dd3 PC, 4GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram
370,000 đ

Ram dd3 PC, 2GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram dd3 PC, 2GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram
180,000 đ

Ram dd3 PC, 1GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram dd3 PC, 1GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram
50,000 đ

Ổ đĩa cứng PC 250GB SATA, tháo máy cực đẹp

Ổ đĩa cứng PC 250GB SATA, tháo máy cực đẹp

HDD
180,000 đ

CPU Intel Core2 Duo Desktop E8400 (3.00GHz, 6MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB)

CPU Intel Core2 Duo Desktop E8400 (3.00GHz, 6MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB)

Cpu
100,000 đ

CPU Intel Core2 Duo Desktop E6750 (2.66GHz, 4MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB)

CPU Intel Core2 Duo Desktop E6750 (2.66GHz, 4MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB)

Cpu
50,000 đ

CPU Intel Core2 Duo Desktop E4500 (2.20GHz, 2MB L2 Cache, Socket 775, 800MHz FSB)

CPU Intel Core2 Duo Desktop E4500 (2.20GHz, 2MB L2 Cache, Socket 775, 800MHz FSB)

Cpu
40,000 đ

Ổ đĩa cứng PC 160GB SATA, tháo máy cực đẹp

Ổ đĩa cứng PC 160GB SATA, tháo máy cực đẹp

HDD
120,000 đ

Ổ đĩa cứng PC 80GB SATA, hàng tháo máy bộ chất lượng

Ổ đĩa cứng PC 80GB SATA, hàng tháo máy bộ chất lượng

HDD
80,000 đ

Card VGA NVidia Quadro FX4800, 1,5GB, DD3, 384bits

Card VGA NVidia Quadro FX4800, 1,5GB, DD3, 384bits

Card Sound - Vga
1,350,000 đ1,700,000 đ

Mainboard dùng cho máy bộ Dell T5400 Workstation

Mainboard dùng cho máy bộ Dell T5400 Workstation

Mainboard Linh kiện máy tính
680,000 đ

Mainboard dùng cho máy bộ HP XW 6600 Workstation

Mainboard dùng cho máy bộ HP XW 6600 Workstation

Mainboard Linh kiện máy tính
680,000 đ

Mainboard dùng cho máy bộ HP ProDesk 600/800G1 SFF case Nằm

Mainboard dùng cho máy bộ HP ProDesk 600/800G1 SFF case Nằm

Mainboard Linh kiện máy tính
550,000 đ

Mainboard dùng cho máy bộ Dell 7010/3010/9010/990 SFF, case nằm

Mainboard dùng cho máy bộ Dell 7010/3010/9010/990 SFF, case nằm

Mainboard Linh kiện máy tính
500,000 đ650,000 đ

Mainboard dùng cho máy bộ HP 8300 Pro SFF hoặc MT, case Nằm/Đứng

Mainboard dùng cho máy bộ HP 8300 Pro SFF hoặc MT, case Nằm/Đứng

Mainboard Linh kiện máy tính
600,000 đ650,000 đ

Mainboard dùng cho máy bộ HP 6300 Pro SFF hoặc MT, case Nằm/Đứng

Mainboard dùng cho máy bộ HP 6300 Pro SFF hoặc MT, case Nằm/Đứng

Mainboard Linh kiện máy tính
600,000 đ650,000 đ

Mainboard dùng cho máy bộ HP 8200 Pro SFF hoặc MT, case Nằm/Đứng

Mainboard dùng cho máy bộ HP 8200 Pro SFF hoặc MT, case Nằm/Đứng

Mainboard Linh kiện máy tính
530,000 đ

Mainboard dùng cho máy bộ HP 6200 Pro SFF hoặc MT, case Nằm/Đứng

Mainboard dùng cho máy bộ HP 6200 Pro SFF hoặc MT, case Nằm/Đứng

Mainboard Linh kiện máy tính
530,000 đ600,000 đ

Ổ cứng Laptop 250GB Sata hàng tháo máy

Ổ cứng Laptop 250GB Sata hàng tháo máy

HDD
350,000 đ

Mainboard dùng cho máy bộ HP Dc7900, case Nằm mini

Mainboard dùng cho máy bộ HP Dc7900, case Nằm mini

Mainboard Linh kiện máy tính
430,000 đ

Mainboard dùng cho máy bộ HP Dc7800, case Nằm mini

Mainboard dùng cho máy bộ HP Dc7800, case Nằm mini

Mainboard Linh kiện máy tính
400,000 đ

Mainboard dùng cho máy bộ HP Dc5800, case Nằm mini

Mainboard dùng cho máy bộ HP Dc5800, case Nằm mini

Mainboard Linh kiện máy tính
400,000 đ