Linh kiện máy tính

Ổ đĩa cứng PC 500GB SATA, tháo máy cực đẹp

Ổ đĩa cứng PC 500GB SATA, tháo máy cực đẹp

HDD
300,000 đ

Ram dd3 PC, 8GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram dd3 PC, 8GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram
700,000 đ

Ram dd3 PC, 4GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram dd3 PC, 4GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram
300,000 đ

Ram dd3 PC, 2GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram dd3 PC, 2GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram
140,000 đ

Ram dd3 PC, 1GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram dd3 PC, 1GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram
50,000 đ

Ổ đĩa cứng PC 250GB SATA, tháo máy cực đẹp

Ổ đĩa cứng PC 250GB SATA, tháo máy cực đẹp

HDD
160,000 đ

CPU Intel Core2 Duo Desktop E8400 (3.00GHz, 6MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB)

CPU Intel Core2 Duo Desktop E8400 (3.00GHz, 6MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB)

Cpu
100,000 đ

CPU Intel Core2 Duo Desktop E6750 (2.66GHz, 4MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB)

CPU Intel Core2 Duo Desktop E6750 (2.66GHz, 4MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB)

Cpu
50,000 đ

CPU Intel Core2 Duo Desktop E4500 (2.20GHz, 2MB L2 Cache, Socket 775, 800MHz FSB)

CPU Intel Core2 Duo Desktop E4500 (2.20GHz, 2MB L2 Cache, Socket 775, 800MHz FSB)

Cpu
40,000 đ

Ổ đĩa cứng PC 160GB SATA, tháo máy cực đẹp

Ổ đĩa cứng PC 160GB SATA, tháo máy cực đẹp

HDD
110,000 đ

Ổ đĩa cứng PC 80GB SATA, hàng tháo máy bộ chất lượng

Ổ đĩa cứng PC 80GB SATA, hàng tháo máy bộ chất lượng

HDD
70,000 đ

Mainboard dùng  cho máy bộ HP 4300 Pro SFF hoặc MT, case Nằm/Đứng

Mainboard dùng cho máy bộ HP 4300 Pro SFF hoặc MT, case Nằm/Đứng

Mainboard Linh kiện máy tính
650,000 đ

Mainboard dùng cho máy bộ Dell Optiplex 3010 SFF, case nằm

Mainboard dùng cho máy bộ Dell Optiplex 3010 SFF, case nằm

Mainboard Linh kiện máy tính
700,000 đ

Mainboard dùng cho máy bộ Dell Optiplex 9010 SFF, case nằm

Mainboard dùng cho máy bộ Dell Optiplex 9010 SFF, case nằm

Mainboard Linh kiện máy tính
700,000 đ

Mainboard Desknote, All in One Nec Thế hệ 4, 19 inch, MK26MG-H

Mainboard Desknote, All in One Nec Thế hệ 4, 19 inch, MK26MG-H

Mainboard Linh kiện máy tính
1,000,000 đ

Mainboard Desknote, All in One Nec Thế hệ 3, 19 inch, MK25TG

Mainboard Desknote, All in One Nec Thế hệ 3, 19 inch, MK25TG

Mainboard Linh kiện máy tính
800,000 đ

Mainboard Desknote, All in One Nec Thế hệ 2, 19 inch, MK24TG

Mainboard Desknote, All in One Nec Thế hệ 2, 19 inch, MK24TG

Mainboard Linh kiện máy tính
780,000 đ

Mainboard Desknote, All in One Nec Thế hệ 1, 19 inch, MK26TG

Mainboard Desknote, All in One Nec Thế hệ 1, 19 inch, MK26TG

Mainboard Linh kiện máy tính
700,000 đ

Card VGA NVidia Quadro FX4800, 1,5GB, DD3, 384bits

Card VGA NVidia Quadro FX4800, 1,5GB, DD3, 384bits

Card Sound - Vga
1,350,000 đ

Mainboard dùng  cho máy bộ HP ProDesk 600/800G1 SFF case Nằm

Mainboard dùng cho máy bộ HP ProDesk 600/800G1 SFF case Nằm

Mainboard Linh kiện máy tính
550,000 đ

Mainboard dùng  cho máy bộ Dell 7010 SFF, case nằm

Mainboard dùng cho máy bộ Dell 7010 SFF, case nằm

Mainboard Linh kiện máy tính
700,000 đ

Mainboard dùng  cho máy bộ HP 8300 Pro SFF hoặc MT, case Nằm/Đứng

Mainboard dùng cho máy bộ HP 8300 Pro SFF hoặc MT, case Nằm/Đứng

Mainboard Linh kiện máy tính
650,000 đ

Mainboard dùng  cho máy bộ HP 6300 Pro SFF hoặc MT, case Nằm/Đứng

Mainboard dùng cho máy bộ HP 6300 Pro SFF hoặc MT, case Nằm/Đứng

Mainboard Linh kiện máy tính
650,000 đ

Mainboard dùng  cho máy bộ HP 8200 Pro SFF hoặc MT, case Nằm/Đứng

Mainboard dùng cho máy bộ HP 8200 Pro SFF hoặc MT, case Nằm/Đứng

Mainboard Linh kiện máy tính
550,000 đ