Linh kiện máy tính

CPU Intel Core2 Duo Desktop E8400 (3.00GHz, 6MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB)

CPU Intel Core2 Duo Desktop E8400 (3.00GHz, 6MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB)

Cpu
130,000 đ

CPU Intel Core2 Duo Desktop E6750 (2.66GHz, 4MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB)

CPU Intel Core2 Duo Desktop E6750 (2.66GHz, 4MB L2 Cache, Socket 775, 1333MHz FSB)

Cpu
70,000 đ

CPU Intel Core2 Duo Desktop E4500 (2.20GHz, 2MB L2 Cache, Socket 775, 800MHz FSB)

CPU Intel Core2 Duo Desktop E4500 (2.20GHz, 2MB L2 Cache, Socket 775, 800MHz FSB)

Cpu
50,000 đ

CPU Intel Pentium D925 (4M Cache, 3.00 GHz, 800MHz FSB)

CPU Intel Pentium D925 (4M Cache, 3.00 GHz, 800MHz FSB)

Cpu
30,000 đ

CPU Intel Pentium 4 630 (3.0 Ghz, 2MB L2 Cache, FSB 800MHz, Socket 775)

CPU Intel Pentium 4 630 (3.0 Ghz, 2MB L2 Cache, FSB 800MHz, Socket 775)

Cpu
20,000 đ

Ổ cứng Laptop 60GB Sata hàng tháo máy

Ổ cứng Laptop 60GB Sata hàng tháo máy

HDD
150,000 đ

Ổ cứng Laptop 250GB Sata hàng tháo máy

Ổ cứng Laptop 250GB Sata hàng tháo máy

HDD
400,000 đ

Mainboard dùng  cho máy bộ HP Dc7900, case Nằm mini

Mainboard dùng cho máy bộ HP Dc7900, case Nằm mini

Mainboard Linh kiện máy tính
480,000 đ

Mainboard dùng  cho máy bộ HP Dc7800, case Nằm mini

Mainboard dùng cho máy bộ HP Dc7800, case Nằm mini

Mainboard Linh kiện máy tính
430,000 đ

Mainboard dùng  cho máy bộ HP Dc5800, case Nằm mini

Mainboard dùng cho máy bộ HP Dc5800, case Nằm mini

Mainboard Linh kiện máy tính
430,000 đ

Mainboard dùng  cho máy bộ HP DC7300, case Nằm mini

Mainboard dùng cho máy bộ HP DC7300, case Nằm mini

Mainboard Linh kiện máy tính
300,000 đ

Mainboard dùng  cho máy bộ HP DC7700, case Nằm mini

Mainboard dùng cho máy bộ HP DC7700, case Nằm mini

Mainboard Linh kiện máy tính
300,000 đ

Mainboard dùng  cho máy bộ HP DC5100, case Nằm mini

Mainboard dùng cho máy bộ HP DC5100, case Nằm mini

Mainboard Linh kiện máy tính
180,000 đ

Ổ cứng Laptop 160GB Sata hàng tháo máy

Ổ cứng Laptop 160GB Sata hàng tháo máy

HDD
300,000 đ

Ổ cứng Laptop 80GB Sata hàng tháo máy

Ổ cứng Laptop 80GB Sata hàng tháo máy

HDD
220,000 đ

Ổ cứng Laptop 40GB Sata hàng tháo máy

Ổ cứng Laptop 40GB Sata hàng tháo máy

HDD
130,000 đ

Card VGA NVidia Quadro FX570, 256MB, 128bits

Card VGA NVidia Quadro FX570, 256MB, 128bits

Card Sound - Vga
150,000 đ

Card VGA NVidia Quadro FX580, 512MB, 128bits, DD3

Card VGA NVidia Quadro FX580, 512MB, 128bits, DD3

Card Sound - Vga
280,000 đ

Ổ đĩa DVD Slim SATA mỏng

Ổ đĩa DVD Slim SATA mỏng

DVD - DVDRW
100,000 đ

Ổ đĩa DVD-RW Slim SATA mỏng ổ Ghi

Ổ đĩa DVD-RW Slim SATA mỏng ổ Ghi

DVD - DVDRW
140,000 đ

Ổ đĩa DVD Slim ATA mỏng

Ổ đĩa DVD Slim ATA mỏng

DVD - DVDRW
40,000 đ

Ổ đĩa DVD-RW Slim ATA mỏng ổ Ghi

Ổ đĩa DVD-RW Slim ATA mỏng ổ Ghi

DVD - DVDRW
70,000 đ

Card mạng Lan Teamwork 1000Mbps

Card mạng Lan Teamwork 1000Mbps

Card Lan - Card Wifi
70,000 đ

Card mạng Lan Realtek 1000Mbps

Card mạng Lan Realtek 1000Mbps

Card Lan - Card Wifi
70,000 đ