Linh kiện máy tính

Ổ đĩa cứng PC 500GB SATA, tháo máy cực đẹp

Ổ đĩa cứng PC 500GB SATA, tháo máy cực đẹp

HDD
180,000 đ

Ram dd3 PC, 4GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram dd3 PC, 4GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram
190,000 đ

Ram dd3 PC, 2GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram dd3 PC, 2GB hàng tháo máy cực đẹp

Ram
70,000 đ

Ổ đĩa cứng PC 250GB SATA, tháo máy cực đẹp

Ổ đĩa cứng PC 250GB SATA, tháo máy cực đẹp

HDD
90,000 đ

Mainboard dùng  cho máy bộ HP Work Z420

Mainboard dùng cho máy bộ HP Work Z420

Mainboard Linh kiện máy tính
1,750,000 đ

Mainboard Desknote, All in One HP 600 g1, Thế hệ 4

Mainboard Desknote, All in One HP 600 g1, Thế hệ 4

Mainboard Linh kiện máy tính
1,100,000 đ

Mainboard Desknote, All in One HP 600 g2, Thế hệ 6

Mainboard Desknote, All in One HP 600 g2, Thế hệ 6

Mainboard Linh kiện máy tính
1,700,000 đ

Mainboard Desknote, All in One Nec Thế hệ 4, 19 inch, MK26MG-H

Mainboard Desknote, All in One Nec Thế hệ 4, 19 inch, MK26MG-H

Mainboard Linh kiện máy tính
1,000,000 đ

Mainboard Desknote, All in One Nec Thế hệ 3, 19 inch, MK25TG

Mainboard Desknote, All in One Nec Thế hệ 3, 19 inch, MK25TG

Mainboard Linh kiện máy tính
800,000 đ

Mainboard Desknote, All in One Nec Thế hệ 2, 19 inch, MK24TG

Mainboard Desknote, All in One Nec Thế hệ 2, 19 inch, MK24TG

Mainboard Linh kiện máy tính
780,000 đ

Mainboard Desknote, All in One Nec Thế hệ 1, 19 inch, MK26TG

Mainboard Desknote, All in One Nec Thế hệ 1, 19 inch, MK26TG

Mainboard Linh kiện máy tính
700,000 đ

Mainboard dùng  cho máy bộ HP ProDesk 600/800G1 SFF case Nằm

Mainboard dùng cho máy bộ HP ProDesk 600/800G1 SFF case Nằm

Mainboard Linh kiện máy tính
700,000 đ

Ổ cứng Laptop 250GB Sata hàng tháo máy

Ổ cứng Laptop 250GB Sata hàng tháo máy

HDD
100,000 đ

Ổ đĩa DVD Slim SATA mỏng

Ổ đĩa DVD Slim SATA mỏng

DVD - DVDRW
50,000 đ

Ổ đĩa DVD-RW Slim SATA mỏng ổ Ghi

Ổ đĩa DVD-RW Slim SATA mỏng ổ Ghi

DVD - DVDRW
70,000 đ

Ổ đĩa DVD Slim ATA mỏng

Ổ đĩa DVD Slim ATA mỏng

DVD - DVDRW
40,000 đ

Ổ đĩa DVD-RW Slim ATA mỏng ổ Ghi

Ổ đĩa DVD-RW Slim ATA mỏng ổ Ghi

DVD - DVDRW
50,000 đ

Card mạng Lan Teamwork 1000Mbps

Card mạng Lan Teamwork 1000Mbps

Card Lan - Card Wifi
70,000 đ

Card mạng Lan Realtek 1000Mbps

Card mạng Lan Realtek 1000Mbps

Card Lan - Card Wifi
70,000 đ

Card mạng Lan IC 1000Mbps

Card mạng Lan IC 1000Mbps

Card Lan - Card Wifi
70,000 đ

Ram dd3 Laptop, 4GB hàng tháo máy bộ

Ram dd3 Laptop, 4GB hàng tháo máy bộ

Ram
180,000 đ

Ram dd3 Laptop, 2GB hàng tháo máy bộ

Ram dd3 Laptop, 2GB hàng tháo máy bộ

Ram
70,000 đ

Ổ đĩa DVDRW Samsung chuẩn Sata, hàng tốt tháo máy bộ

Ổ đĩa DVDRW Samsung chuẩn Sata, hàng tốt tháo máy bộ

DVD - DVDRW
60,000 đ

Ổ đĩa DVDRW LG chuẩn Sata, hàng tốt tháo máy bộ

Ổ đĩa DVDRW LG chuẩn Sata, hàng tốt tháo máy bộ

DVD - DVDRW
60,000 đ