Nguồn Máy Bộ

Bộ Nguồn Dell case Nằm 390-790-990-3010-7010-9010, SFF

Bộ Nguồn Dell case Nằm 390-790-990-3010-7010-9010, SFF

Nguồn Dell
520,000 đ

Bộ Nguồn cho máy Dell 3020/7020/9020/T1700/XE 2, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy Dell 3020/7020/9020/T1700/XE 2, SFF, case Nằm

Nguồn Dell
550,000 đ

Bộ Nguồn FSP 300w mini Công suất thực, dùng cho case Lenovo

Bộ Nguồn FSP 300w mini Công suất thực, dùng cho case Lenovo

Nguồn IBM Lenovo
180,000 đ200,000 đ

Bộ Nguồn FSP 300w mini Công suất thực, dùng cho case Dell DT

Bộ Nguồn FSP 300w mini Công suất thực, dùng cho case Dell DT

Nguồn Dell
200,000 đ

Bộ Nguồn cho máy trạm Dell T7500, 1100W WorkStation

Bộ Nguồn cho máy trạm Dell T7500, 1100W WorkStation

Nguồn Dell
950,000 đ

Bộ Nguồn FSP 300w mini Công suất thực, dùng cho LED, Case

Bộ Nguồn FSP 300w mini Công suất thực, dùng cho LED, Case

Nguồn Máy Bộ
180,000 đ200,000 đ

Bộ Nguồn Dell case Nằm 390-790-990-3010-7010-9010, DT

Bộ Nguồn Dell case Nằm 390-790-990-3010-7010-9010, DT

Nguồn Dell
350,000 đ

Bộ Nguồn cho máy Dell 3020/7020/9020/T1700/XE 2, MT, case Đứng

Bộ Nguồn cho máy Dell 3020/7020/9020/T1700/XE 2, MT, case Đứng

Nguồn Dell
550,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP ProDesk 400/600/800 G2 SFF, case nằm, TH6

Bộ Nguồn cho máy HP ProDesk 400/600/800 G2 SFF, case nằm, TH6

Nguồn HP Compaq
600,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP ProDesk 400/600/800 G1 SFF, case nằm

Bộ Nguồn cho máy HP ProDesk 400/600/800 G1 SFF, case nằm

Nguồn HP Compaq
500,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP 6000 Pro SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy HP 6000 Pro SFF, case Nằm

Nguồn HP Compaq
420,000 đ

Bộ Nguồn HP 8000/8100/8200/8300 Pro, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn HP 8000/8100/8200/8300 Pro, SFF, case Nằm

Nguồn HP Compaq
420,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP 4300/6300/8300 Pro, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy HP 4300/6300/8300 Pro, SFF, case Nằm

Nguồn HP Compaq
420,000 đ

Nguồn máy Desknote All in One Lenovo M71/M72/M73, M92, M93

Nguồn máy Desknote All in One Lenovo M71/M72/M73, M92, M93

Nguồn Desknote AIO
450,000 đ

Nguồn máy Desknote Hp Pro One 600 G1 All in One

Nguồn máy Desknote Hp Pro One 600 G1 All in One

Nguồn Desknote AIO
700,000 đ

Nguồn máy Desknote Dell Optiplex 9030 All in One

Nguồn máy Desknote Dell Optiplex 9030 All in One

Nguồn Desknote AIO
800,000 đ

Nguồn máy Desknote Dell Optiplex 9010/9020 All in One

Nguồn máy Desknote Dell Optiplex 9010/9020 All in One

Nguồn Desknote AIO
900,000 đ

Bộ Nguồn HP Z420 Workstation Power Supply 600 Watt

Bộ Nguồn HP Z420 Workstation Power Supply 600 Watt

Nguồn HP Compaq
1,000,000 đ

Nguồn máy Desknote HP Elite 6300/8300 All in One

Nguồn máy Desknote HP Elite 6300/8300 All in One

Nguồn Desknote AIO
700,000 đ

Nguồn All in One Fujitsu Esprimo K552/K553/K554/K555, dòng Core i

Nguồn All in One Fujitsu Esprimo K552/K553/K554/K555, dòng Core i

Nguồn Desknote AIO
400,000 đ