Nguồn Máy Bộ

Bộ Nguồn Dell case Nằm Slim 390-790-990-3010-7010-9010, USFF

Bộ Nguồn Dell case Nằm Slim 390-790-990-3010-7010-9010, USFF

Nguồn Dell
400,000 đ

Bộ Nguồn cho máy Dell Gen 7,8, 3060, 7060, Vostro...SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy Dell Gen 7,8, 3060, 7060, Vostro...SFF, case Nằm

Nguồn Dell
800,000 đ

Bộ Nguồn cho máy Dell Gen 6, 3040, 7040, Vostro...SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy Dell Gen 6, 3040, 7040, Vostro...SFF, case Nằm

Nguồn Dell
700,000 đ

Bộ Nguồn Lenovo 14 pin

Bộ Nguồn Lenovo 14 pin

Nguồn IBM Lenovo
400,000 đ520,000 đ

Bộ Nguồn Dell case Nằm 390-790-990-3010-7010-9010, SFF

Bộ Nguồn Dell case Nằm 390-790-990-3010-7010-9010, SFF

Nguồn Dell
480,000 đ

Bộ Nguồn cho máy Dell 3020/7020/9020/T1700/XE 2, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy Dell 3020/7020/9020/T1700/XE 2, SFF, case Nằm

Nguồn Dell
450,000 đ

Bộ Nguồn FSP 300w mini 24 PIN Công suất thực, dùng cho case Lenovo

Bộ Nguồn FSP 300w mini 24 PIN Công suất thực, dùng cho case Lenovo

Nguồn IBM Lenovo
200,000 đ

Bộ Nguồn FSP 300w mini Công suất thực, dùng cho case Dell DT

Bộ Nguồn FSP 300w mini Công suất thực, dùng cho case Dell DT

Nguồn Dell
200,000 đ

Bộ Nguồn cho máy trạm Dell T7500, 1100W WorkStation

Bộ Nguồn cho máy trạm Dell T7500, 1100W WorkStation

Nguồn Dell
950,000 đ

Bộ Nguồn FSP 300w mini Công suất thực, dùng cho LED, Case

Bộ Nguồn FSP 300w mini Công suất thực, dùng cho LED, Case

Nguồn Máy Bộ
200,000 đ250,000 đ

Bộ Nguồn Dell case Nằm 390-790-990-3010-7010-9010, DT

Bộ Nguồn Dell case Nằm 390-790-990-3010-7010-9010, DT

Nguồn Dell
350,000 đ

Bộ Nguồn cho máy Dell 3020/7020/9020/T1700/XE 2, MT, case Đứng

Bộ Nguồn cho máy Dell 3020/7020/9020/T1700/XE 2, MT, case Đứng

Nguồn Dell
450,000 đ

Bộ Nguồn cho máy Fujitsu G41, H67, H77 SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy Fujitsu G41, H67, H77 SFF, case Nằm

Nguồn Fujitsu
380,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP ProDesk 400/600/800 G2 SFF, case nằm, TH6

Bộ Nguồn cho máy HP ProDesk 400/600/800 G2 SFF, case nằm, TH6

Nguồn HP Compaq
500,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP ProDesk 400/600/800 G1 SFF, case nằm

Bộ Nguồn cho máy HP ProDesk 400/600/800 G1 SFF, case nằm

Nguồn HP Compaq
450,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP 6000 Pro SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy HP 6000 Pro SFF, case Nằm

Nguồn HP Compaq
380,000 đ

Bộ Nguồn HP 8000/8100/8200/8300 Pro, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn HP 8000/8100/8200/8300 Pro, SFF, case Nằm

Nguồn HP Compaq
380,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP 4300/6300/8300 Pro, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy HP 4300/6300/8300 Pro, SFF, case Nằm

Nguồn HP Compaq
380,000 đ

Nguồn máy Desknote Hp Pro One 600/800 G2 All in One

Nguồn máy Desknote Hp Pro One 600/800 G2 All in One

Nguồn Desknote AIO
850,000 đ

Nguồn máy Desknote Dell Optiplex 3240, 7440 All in One

Nguồn máy Desknote Dell Optiplex 3240, 7440 All in One

Nguồn Desknote AIO
850,000 đ

Nguồn máy Desknote All in One Lenovo M71/M72/M73, M92, M93

Nguồn máy Desknote All in One Lenovo M71/M72/M73, M92, M93

Nguồn Desknote AIO
500,000 đ

Nguồn máy Desknote Hp Pro One 600/800 G1 All in One

Nguồn máy Desknote Hp Pro One 600/800 G1 All in One

Nguồn Desknote AIO
700,000 đ

Nguồn máy Dell Optiplex 9030, Insprion 5348, All in One

Nguồn máy Dell Optiplex 9030, Insprion 5348, All in One

Nguồn Desknote AIO
800,000 đ

Nguồn máy Desknote Dell Optiplex 9010/9020 All in One

Nguồn máy Desknote Dell Optiplex 9010/9020 All in One

Nguồn Desknote AIO
900,000 đ