Nguồn Máy Bộ

Bộ Nguồn Dell case Slim 390-790-990-3010-7010-9010, USFF

Bộ Nguồn Dell case Slim 390-790-990-3010-7010-9010, USFF

Nguồn Dell
390,000 đ

Bộ Nguồn cho máy Dell 3020/7020/9020/T1700/XE 2, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy Dell 3020/7020/9020/T1700/XE 2, SFF, case Nằm

Nguồn Dell
430,000 đ

Bộ Nguồn FSP 300w mini Công suất thực, dùng cho case Lenovo

Bộ Nguồn FSP 300w mini Công suất thực, dùng cho case Lenovo

Nguồn IBM Lenovo
150,000 đ200,000 đ

Bộ Nguồn FSP 300w mini Công suất thực, dùng cho case Dell DT

Bộ Nguồn FSP 300w mini Công suất thực, dùng cho case Dell DT

Nguồn Dell
150,000 đ200,000 đ

Bộ Nguồn Dell case Đứng 390-790-990-3010-7010-9010, MT

Bộ Nguồn Dell case Đứng 390-790-990-3010-7010-9010, MT

Nguồn Dell
280,000 đ

Bộ Nguồn cho máy trạm Dell T7500, 1100W WorkStation

Bộ Nguồn cho máy trạm Dell T7500, 1100W WorkStation

Nguồn Dell
950,000 đ

Bộ Nguồn cho máy trạm Dell T5400/T5500, 875W WorkStation

Bộ Nguồn cho máy trạm Dell T5400/T5500, 875W WorkStation

Nguồn Dell
850,000 đ

Bộ Nguồn FSP 300w mini Công suất thực, dùng cho LED, Case

Bộ Nguồn FSP 300w mini Công suất thực, dùng cho LED, Case

Nguồn Máy Bộ
150,000 đ200,000 đ

Bộ Nguồn Dell case Nằm 390-790-990-3010-7010-9010, DT

Bộ Nguồn Dell case Nằm 390-790-990-3010-7010-9010, DT

Nguồn Dell
280,000 đ

Bộ Nguồn cho máy trạm Dell T3500 WorkStation

Bộ Nguồn cho máy trạm Dell T3500 WorkStation

Nguồn Dell
500,000 đ

Bộ Nguồn cho máy Dell 3020/7020/9020/T1700/XE 2, MT, case Đứng

Bộ Nguồn cho máy Dell 3020/7020/9020/T1700/XE 2, MT, case Đứng

Nguồn Dell
450,000 đ

Bộ Nguồn cho máy Dell 9010, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy Dell 9010, SFF, case Nằm

Nguồn Dell
350,000 đ

Bộ Nguồn cho máy Dell 7010, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy Dell 7010, SFF, case Nằm

Nguồn Dell
350,000 đ

Bộ Nguồn cho máy Dell 3010, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy Dell 3010, SFF, case Nằm

Nguồn Dell
350,000 đ

Bộ Nguồn cho máy Dell 990, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy Dell 990, SFF, case Nằm

Nguồn Dell
350,000 đ

Bộ Nguồn cho máy Dell 390, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy Dell 390, SFF, case Nằm

Nguồn Dell
350,000 đ

Bộ Nguồn cho máy Dell 790, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy Dell 790, SFF, case Nằm

Nguồn Dell
350,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP ProDesk 400/600/800 G2 SFF, case nằm, TH6

Bộ Nguồn cho máy HP ProDesk 400/600/800 G2 SFF, case nằm, TH6

Nguồn HP Compaq
450,000 đ

Bộ Nguồn HP 6000/6200/6300 Pro MT, CMT, case đứng

Bộ Nguồn HP 6000/6200/6300 Pro MT, CMT, case đứng

Nguồn HP Compaq
350,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP ProDesk 400/600/800 G1 SFF, case nằm

Bộ Nguồn cho máy HP ProDesk 400/600/800 G1 SFF, case nằm

Nguồn HP Compaq
400,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP 6000 Pro SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy HP 6000 Pro SFF, case Nằm

Nguồn HP Compaq
300,000 đ

Bộ Nguồn HP 8000/8100/8200/8300 Pro, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn HP 8000/8100/8200/8300 Pro, SFF, case Nằm

Nguồn HP Compaq
300,000 đ

Bộ Nguồn HP 8000/8100/8200/8300 Pro MT, CMT, case đứng

Bộ Nguồn HP 8000/8100/8200/8300 Pro MT, CMT, case đứng

Nguồn HP Compaq
350,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP 4300/6300/8300 Pro, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy HP 4300/6300/8300 Pro, SFF, case Nằm

Nguồn HP Compaq
300,000 đ