Nguồn Máy Bộ

Bộ Nguồn cho máy HP 8200 Pro, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy HP 8200 Pro, SFF, case Nằm

Nguồn Máy Bộ
400,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP 8300 Pro, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy HP 8300 Pro, SFF, case Nằm

Nguồn Máy Bộ
400,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP 6000 Pro, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy HP 6000 Pro, SFF, case Nằm

Nguồn Máy Bộ
400,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP 6200 Pro, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy HP 6200 Pro, SFF, case Nằm

Nguồn Máy Bộ
400,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP 6300 Pro, SFF, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy HP 6300 Pro, SFF, case Nằm

Nguồn Máy Bộ
400,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP DC5800, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy HP DC5800, case Nằm

Nguồn Máy Bộ
200,000 đ

Bộ Nguồn HP xw4600 Workstation Power Supply 475 Watt

Bộ Nguồn HP xw4600 Workstation Power Supply 475 Watt

Nguồn Máy Bộ
350,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP DC7900, case Nằm

Bộ Nguồn cho máy HP DC7900, case Nằm

Nguồn Máy Bộ
200,000 đ

Bộ Nguồn cho máy HP DC7900, case Đứng

Bộ Nguồn cho máy HP DC7900, case Đứng

Nguồn Máy Bộ
180,000 đ

Bộ Nguồn HP Z400 Workstation Power Supply 475 Watt

Bộ Nguồn HP Z400 Workstation Power Supply 475 Watt

Nguồn Máy Bộ
350,000 đ

Nguồn Mini dùng cho Camera, đèn LED, lắp Case Nec, Lenovo, Dell Vostro

Nguồn Mini dùng cho Camera, đèn LED, lắp Case Nec, Lenovo, Dell Vostro

Nguồn Máy Bộ
90,000 đ120,000 đ

Nguồn Xịn Seventeam ST-350BKV(eps)

Nguồn Xịn Seventeam ST-350BKV(eps)

Nguồn Máy Bộ
200,000 đ

Nguồn Xịn HEC RAPTER 350WN

Nguồn Xịn HEC RAPTER 350WN

Nguồn Máy Bộ
230,000 đ

Nguồn Xịn HEC RAPTER 400WN

Nguồn Xịn HEC RAPTER 400WN

Nguồn Máy Bộ
260,000 đ

Nguồn Xịn CS thực FSP 350W

Nguồn Xịn CS thực FSP 350W

Nguồn Máy Bộ
200,000 đ

Nguồn Xịn CS thực FSP 400W

Nguồn Xịn CS thực FSP 400W

Nguồn Máy Bộ
240,000 đ

Nguồn Xịn CS thực Absolute 400W

Nguồn Xịn CS thực Absolute 400W

Nguồn Máy Bộ
230,000 đ

Nguồn CS thực GMC Platinum Power 400W

Nguồn CS thực GMC Platinum Power 400W

Nguồn Máy Bộ
200,000 đ

Nguồn CS thực GMC Platinum Power 450W

Nguồn CS thực GMC Platinum Power 450W

Nguồn Máy Bộ
250,000 đ

Nguồn Xịn CS thực Ocean Power 400W

Nguồn Xịn CS thực Ocean Power 400W

Nguồn Máy Bộ
220,000 đ

Nguồn Xịn CS thực AONE 400W

Nguồn Xịn CS thực AONE 400W

Nguồn Máy Bộ
220,000 đ

HIMAX Power Supply 350W CS thực

HIMAX Power Supply 350W CS thực

Nguồn Máy Bộ
220,000 đ

Nguồn Fan 12 tháo máy Dây bọc lưới

Nguồn Fan 12 tháo máy Dây bọc lưới

Nguồn Máy Bộ
120,000 đ

Nguồn thường Nhiều loại tháo máy

Nguồn thường Nhiều loại tháo máy

Nguồn Máy Bộ
55,000 đ