Case - Máy Đồng Bộ

Case HP Prodesk 600/800 G2 SFF, Core I3 thế hệ 6, DD4 4Gb, SSD 120GB

Case HP Prodesk 600/800 G2 SFF, Core I3 thế hệ 6, DD4 4Gb, SSD 120GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
4,700,000 đ

Dell T3600 Workstation, Xeon E5 2650, 32GB, K2000, SSD128 + 500G

Dell T3600 Workstation, Xeon E5 2650, 32GB, K2000, SSD128 + 500G

WorkStation - Máy Trạm Xeon
9,500,000 đ

Dell T3600 Workstation, Xeon E5 2650, 16GB, Quadro 1800, 500G

Dell T3600 Workstation, Xeon E5 2650, 16GB, Quadro 1800, 500G

WorkStation - Máy Trạm Xeon
6,500,000 đ

HP Z420 Workstation, Xeon E5 2650, 16GB, Quadro 1800, 500G

HP Z420 Workstation, Xeon E5 2650, 16GB, Quadro 1800, 500G

WorkStation - Máy Trạm Xeon
6,300,000 đ

HP Z420 Workstation, Xeon E5 2650, 32GB, K2000, SSD, 500G

HP Z420 Workstation, Xeon E5 2650, 32GB, K2000, SSD, 500G

WorkStation - Máy Trạm Xeon
9,300,000 đ

Case HP Prodesk 600/800 G1 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case HP Prodesk 600/800 G1 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
3,150,000 đ

Case HP Prodesk 600/800G1 SFF, Core I3 thế hệ 4, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case HP Prodesk 600/800G1 SFF, Core I3 thế hệ 4, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,550,000 đ

HP Compaq 6305 Elite SFF, AMD QuadCore A8, 4Gb, 250GB, USB 3.0

HP Compaq 6305 Elite SFF, AMD QuadCore A8, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp
1,600,000 đ2,300,000 đ

Dell T5810 Workstation, Xeon E5 2620 V3, 32GB, K2000, SSD128, 500G

Dell T5810 Workstation, Xeon E5 2620 V3, 32GB, K2000, SSD128, 500G

WorkStation - Máy Trạm Xeon
13,800,000 đ

Dell T5810 Workstation, Xeon E5 2620 V3, 16GB, Quadro 1800, SSD128, 500G

Dell T5810 Workstation, Xeon E5 2620 V3, 16GB, Quadro 1800, SSD128, 500G

WorkStation - Máy Trạm Xeon
10,500,000 đ

Fujitsu Esprimo D582/G SFF, G530, 2Gb, 160GB Sử dụng cho CNC

Fujitsu Esprimo D582/G SFF, G530, 2Gb, 160GB Sử dụng cho CNC

Case Đồng Bộ - Fujitsu Core i3
1,250,000 đ

Fujitsu Esprimo D551/G, D582/G SFF, Core I5 3470s, 4Gb, 250GB

Fujitsu Esprimo D551/G, D582/G SFF, Core I5 3470s, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Fujitsu Core i5
2,450,000 đ

Fujitsu Esprimo D551/G, D582/G SFF, Core I3 3220, 4Gb, 250GB

Fujitsu Esprimo D551/G, D582/G SFF, Core I3 3220, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Fujitsu Core i3
2,050,000 đ

Case đồng bộ Fujitsu D581/C Mini SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ Fujitsu D581/C Mini SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Fujitsu Core i5
2,150,000 đ

Case đồng bộ Fujitsu D581/C Mini SFF, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ Fujitsu D581/C Mini SFF, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Fujitsu Core i3
1,750,000 đ

HP Compaq 6300/4300 Elite SFF, Core I5 3470s, 4Gb, 250GB, USB 3.0

HP Compaq 6300/4300 Elite SFF, Core I5 3470s, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
2,450,000 đ3,100,000 đ

HP Compaq 6300/4300 Elite SFF, Core I3 3220, 4Gb, 250GB, USB 3.0

HP Compaq 6300/4300 Elite SFF, Core I3 3220, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,050,000 đ2,800,000 đ

HP Compaq 6200 Elite SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

HP Compaq 6200 Elite SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
2,150,000 đ2,700,000 đ