Case - Máy Đồng Bộ

Case HP Prodesk 400 G3 SFF, Core I5 thế hệ 6, DD4 8Gb, SSD 128GB

Case HP Prodesk 400 G3 SFF, Core I5 thế hệ 6, DD4 8Gb, SSD 128GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
3,700,000 đ

Case HP Prodesk 400 G3 SFF, Core I3 thế hệ 6, DD4 8Gb, SSD 120GB

Case HP Prodesk 400 G3 SFF, Core I3 thế hệ 6, DD4 8Gb, SSD 120GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
3,300,000 đ

Dell T3600 Workstation, Xeon E5 2650, 32GB, K2000, SSD128 + 500G

Dell T3600 Workstation, Xeon E5 2650, 32GB, K2000, SSD128 + 500G

WorkStation - Máy Trạm Xeon
8,250,000 đ12,000,000 đ

Dell T3600 Workstation, Xeon E5 2650, 8GB, VGA 1GB, SSD 128GB

Dell T3600 Workstation, Xeon E5 2650, 8GB, VGA 1GB, SSD 128GB

WorkStation - Máy Trạm Xeon
5,950,000 đ8,800,000 đ

HP Z420 Workstation, Xeon E5 2650, 8GB, VGA 1GB, SSD 128GB

HP Z420 Workstation, Xeon E5 2650, 8GB, VGA 1GB, SSD 128GB

WorkStation - Máy Trạm Xeon
5,650,000 đ8,500,000 đ

HP Z420 Workstation, Xeon E5 2650, 32GB, VGA K2000, SSD 128GB, 500G

HP Z420 Workstation, Xeon E5 2650, 32GB, VGA K2000, SSD 128GB, 500G

WorkStation - Máy Trạm Xeon
7,950,000 đ11,000,000 đ

Case HP Prodesk 600/800 G1 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, SSD 128GB, USB 3.0

Case HP Prodesk 600/800 G1 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, SSD 128GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
2,700,000 đ4,200,000 đ

Case HP Prodesk 600/800G1 SFF, Core I3 thế hệ 4, 4Gb, SSD 128GB, USB 3.0

Case HP Prodesk 600/800G1 SFF, Core I3 thế hệ 4, 4Gb, SSD 128GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,400,000 đ

Case Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, SSD 128, USB 3.0

Case Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, SSD 128, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Dell Core i5
2,800,000 đ

Case Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF, Core I3 thế hệ 4, 4Gb, SSD 128 GB, USB 3.0

Case Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF, Core I3 thế hệ 4, 4Gb, SSD 128 GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Dell Core i3
2,500,000 đ

HP Compaq 6300/8300 Elite SFF, Core I5 3470s, 4Gb, SSD 128GB, USB 3.0

HP Compaq 6300/8300 Elite SFF, Core I5 3470s, 4Gb, SSD 128GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
2,250,000 đ3,500,000 đ

HP Compaq 6300/8300 Elite SFF, Core I3 3220, 4Gb, SSD 128GB, USB 3.0

HP Compaq 6300/8300 Elite SFF, Core I3 3220, 4Gb, SSD 128GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,000,000 đ2,800,000 đ

Case đồng bộ Dell 3010/7010 DT, Core I3 3220, 4Gb, SSD 128GB

Case đồng bộ Dell 3010/7010 DT, Core I3 3220, 4Gb, SSD 128GB

Case Đồng Bộ - Dell Core i3
2,200,000 đ

Case đồng bộ Dell 3010/7010 DT, Core I5 3470s, 4Gb, SSD 128GB

Case đồng bộ Dell 3010/7010 DT, Core I5 3470s, 4Gb, SSD 128GB

Case Đồng Bộ - Dell Core i5
2,450,000 đ

Case đồng bộ Dell 3010/7010 SFF, Core I5 3470s, 4Gb, SSD 128GB

Case đồng bộ Dell 3010/7010 SFF, Core I5 3470s, 4Gb, SSD 128GB

Case Đồng Bộ - Dell Core i5
2,450,000 đ

Case đồng bộ Dell 3010/7010 SFF, Core I3 3220, 4Gb, SSD 128GB

Case đồng bộ Dell 3010/7010 SFF, Core I3 3220, 4Gb, SSD 128GB

Case Đồng Bộ - Dell Core i3
2,200,000 đ

Fujitsu Esprimo D551/G, D582/G SFF, G550 , RAM 2Gb, HDD 160GB

Fujitsu Esprimo D551/G, D582/G SFF, G550 , RAM 2Gb, HDD 160GB

Case Đồng Bộ - Fujitsu
1,300,000 đ2,200,000 đ

Fujitsu Esprimo D551/G, D582/G SFF, Core I3 3220, 4Gb, SSD 128GB

Fujitsu Esprimo D551/G, D582/G SFF, Core I3 3220, 4Gb, SSD 128GB

Case Đồng Bộ - Fujitsu Core i5
1,900,000 đ2,500,000 đ

Dell T5810 Workstation, Xeon E5 2620 V3, 32GB, K2000, SSD128, 500G

Dell T5810 Workstation, Xeon E5 2620 V3, 32GB, K2000, SSD128, 500G

WorkStation - Máy Trạm Xeon
13,800,000 đ

Dell T5810 Workstation, Xeon E5 2620 V3, 16GB, Quadro 1800, SSD128, 500G

Dell T5810 Workstation, Xeon E5 2620 V3, 16GB, Quadro 1800, SSD128, 500G

WorkStation - Máy Trạm Xeon
10,500,000 đ

Fujitsu Esprimo D551/G, D582/G SFF, Core I5 3470s, 4Gb,SSD 128GB

Fujitsu Esprimo D551/G, D582/G SFF, Core I5 3470s, 4Gb,SSD 128GB

Case Đồng Bộ - Fujitsu Core i5
2,150,000 đ2,700,000 đ

Case Dell Optiplex 390/790/990 SFF, Core I5 2400, 4Gb, SSD 128GB

Case Dell Optiplex 390/790/990 SFF, Core I5 2400, 4Gb, SSD 128GB

Case Đồng Bộ - Dell Core i5
2,200,000 đ2,700,000 đ

Case Dell Optiplex 390/790/990 SFF, Core I3 2100, 4Gb, SSD 128GB

Case Dell Optiplex 390/790/990 SFF, Core I3 2100, 4Gb, SSD 128GB

Case Đồng Bộ - Dell Core i3
2,000,000 đ2,900,000 đ

HP Compaq 6200 Elite SFF, G550 , RAM 2Gb, HDD 160GB

HP Compaq 6200 Elite SFF, G550 , RAM 2Gb, HDD 160GB

Case Đồng Bộ - Hp
1,350,000 đ1,600,000 đ