Case - Máy Đồng Bộ

Case đồng bộ HP Elite 8100 CMT, Core i5 , RAM 4Gb, HDD 250GB

Case đồng bộ HP Elite 8100 CMT, Core i5 , RAM 4Gb, HDD 250GB

Case Đồng Bộ - Hp
2,050,000 đ2,500,000 đ

Case đồng bộ HP Elite 8100 CMT, Core i3 , RAM 4Gb, HDD 250GB

Case đồng bộ HP Elite 8100 CMT, Core i3 , RAM 4Gb, HDD 250GB

Case Đồng Bộ - Hp
1,750,000 đ2,100,000 đ

Case đồng bộ HP Elite 8100 CMT, Core i3 , RAM 2Gb, HDD 160GB

Case đồng bộ HP Elite 8100 CMT, Core i3 , RAM 2Gb, HDD 160GB

Case Đồng Bộ - Hp
1,450,000 đ1,800,000 đ

Case đồng bộ HP 6200Pro SFF, G550 , RAM 2Gb, HDD 160GB

Case đồng bộ HP 6200Pro SFF, G550 , RAM 2Gb, HDD 160GB

Case Đồng Bộ - Hp
1,350,000 đ1,600,000 đ

Case HP 8300 UltraSlim, Core I5 2400, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case HP 8300 UltraSlim, Core I5 2400, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
2,900,000 đ3,400,000 đ

Case HP 8300 UltraSlim, Core I3 2100, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case HP 8300 UltraSlim, Core I3 2100, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,500,000 đ2,800,000 đ

Case HP 8300 UltraSlim, intel G1610, 2Gb, 160GB, Giá cực rẻ cho Dự Án

Case HP 8300 UltraSlim, intel G1610, 2Gb, 160GB, Giá cực rẻ cho Dự Án

Case Đồng Bộ - Hp
1,400,000 đ1,800,000 đ

Dell Precision T3500, Xeon X5650, 8GB, 500GB, Quadro 3800

Dell Precision T3500, Xeon X5650, 8GB, 500GB, Quadro 3800

Case Đồng Bộ - Dell Xeon
4,900,000 đ6,300,000 đ

Dell Precision T3500, Xeon Six X5650, 8GB, SSD 180GB, Quadro 3800

Dell Precision T3500, Xeon Six X5650, 8GB, SSD 180GB, Quadro 3800

Case Đồng Bộ - Dell Xeon
5,500,000 đ6,800,000 đ

Dell Precision T3500, Xeon Quad E5620, 8GB, 500GB, Quadro 3800

Dell Precision T3500, Xeon Quad E5620, 8GB, 500GB, Quadro 3800

Case Đồng Bộ - Dell Xeon
4,600,000 đ5,700,000 đ

Dell Precision T3500, Xeon Quad E5620, 4GB, 250GB, Quadro FX580

Dell Precision T3500, Xeon Quad E5620, 4GB, 250GB, Quadro FX580

Case Đồng Bộ - Dell Xeon
3,100,000 đ4,000,000 đ

Dell T3500 Workstation, Xeon Quad E5620, 8GB, 500GB, Quadro FX580

Dell T3500 Workstation, Xeon Quad E5620, 8GB, 500GB, Quadro FX580

Case Đồng Bộ - Dell Xeon
3,700,000 đ4,700,000 đ

Dell Precision T3500 Workstation, Xeon W3520, 4GB, Quadro FX580

Dell Precision T3500 Workstation, Xeon W3520, 4GB, Quadro FX580

Case Đồng Bộ - Dell Xeon
2,800,000 đ3,800,000 đ

Dell Precision T3500 Workstation, Xeon W3530, 8GB, Quadro FX580

Dell Precision T3500 Workstation, Xeon W3530, 8GB, Quadro FX580

Case Đồng Bộ - Dell Xeon
3,400,000 đ4,500,000 đ

Case đồng bộ HP 6200 Pro MiniTower, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 6200 Pro MiniTower, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
2,950,000 đ3,500,000 đ

Case đồng bộ HP 6200 Pro MiniTower, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 6200 Pro MiniTower, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,550,000 đ2,900,000 đ

Case đồng bộ Dell 7010 SFF, Core I5 3470s, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case đồng bộ Dell 7010 SFF, Core I5 3470s, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Dell Core i5
3,450,000 đ3,800,000 đ

Case đồng bộ Dell 7010 SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case đồng bộ Dell 7010 SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Dell Core i5
3,150,000 đ3,500,000 đ

Case đồng bộ Dell 7010 SFF, Core I3 2100, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case đồng bộ Dell 7010 SFF, Core I3 2100, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Dell Core i3
2,700,000 đ3,100,000 đ

Case đồng bộ HP 6300Pro SFF, Core I5 3470s, 4Gb, 250GB, thế hệ 3

Case đồng bộ HP 6300Pro SFF, Core I5 3470s, 4Gb, 250GB, thế hệ 3

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
3,300,000 đ

Case HP 8200 UltraSlim, intel G550, 2Gb, 160GB, Giá cực rẻ cho Dự Án

Case HP 8200 UltraSlim, intel G550, 2Gb, 160GB, Giá cực rẻ cho Dự Án

Case Đồng Bộ - Hp
1,300,000 đ1,600,000 đ

Case HP Prodesk 800G1 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case HP Prodesk 800G1 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
4,600,000 đ5,000,000 đ

Case HP Prodesk 800G1 SFF, Core I3 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case HP Prodesk 800G1 SFF, Core I3 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
3,800,000 đ4,300,000 đ

Case HP Prodesk 600G1 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case HP Prodesk 600G1 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
4,600,000 đ5,000,000 đ