Case - Máy Đồng Bộ

Case đồng bộ HP DC7300 Mini, Core 2 Duo E6300

Case đồng bộ HP DC7300 Mini, Core 2 Duo E6300

Case Đồng Bộ - Hp Core 2
750,000 đ

Case Nec Mate Đồng bộ Core i3, DD3 4GB, HDD 250GB

Case Nec Mate Đồng bộ Core i3, DD3 4GB, HDD 250GB

Case Đồng Bộ - Nec Core i3
1,850,000 đ

Case đồng bộ HP 6300Pro Mini, Core I3 2100, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case đồng bộ HP 6300Pro Mini, Core I3 2100, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,550,000 đ2,800,000 đ

Case đồng bộ HP 6300Pro Mini, Core I5 2400, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case đồng bộ HP 6300Pro Mini, Core I5 2400, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
3,000,000 đ3,400,000 đ

Case đồng bộ HP DC7800 Ultra Slim, Core 2 Duo E8400

Case đồng bộ HP DC7800 Ultra Slim, Core 2 Duo E8400

Case Đồng Bộ - Hp Core 2
1,100,000 đ

Case đồng bộ HP DC7900 Ultra Slim, Core 2 Duo E8400

Case đồng bộ HP DC7900 Ultra Slim, Core 2 Duo E8400

Case Đồng Bộ - Hp Core 2
1,150,000 đ

Case đồng bộ HP 8200Pro Mini SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 8200Pro Mini SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
2,900,000 đ3,400,000 đ

Case đồng bộ HP 8200Pro Mini SFF, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 8200Pro Mini SFF, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,450,000 đ2,700,000 đ

Case đồng bộ HP 6200Pro Mini, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 6200Pro Mini, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
2,900,000 đ3,300,000 đ

Case đồng bộ HP 6000Pro Mini, Core 2 E8400, dd3 2Gb, 160GB

Case đồng bộ HP 6000Pro Mini, Core 2 E8400, dd3 2Gb, 160GB

Case Đồng Bộ - Hp Core 2
Liên hệ

Case đồng bộ Dell 745 Mini, Core 2 Duo E6300, 2GB, 80GB

Case đồng bộ Dell 745 Mini, Core 2 Duo E6300, 2GB, 80GB

Case Đồng Bộ - Dell Core 2
800,000 đ1,100,000 đ

Case đồng bộ HP 6200Pro Mini, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 6200Pro Mini, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,450,000 đ2,800,000 đ

Case đồng bộ Lenovo A55, Core 2 Duo E4500, Ram 2GB

Case đồng bộ Lenovo A55, Core 2 Duo E4500, Ram 2GB

Case Đồng Bộ - Lenovo Core 2
700,000 đ950,000 đ

Case đồng bộ HP DC7700 Mini, Core 2 Duo E6300

Case đồng bộ HP DC7700 Mini, Core 2 Duo E6300

Case Đồng Bộ - Hp Core 2
750,000 đ

Case đồng bộ Lenovo M58, Core 2 Duo E8400

Case đồng bộ Lenovo M58, Core 2 Duo E8400

Case Đồng Bộ - Lenovo Core 2
1,200,000 đ

Case Máy trạm đồng bộ XW4600, Core 2 Duo E6750

Case Máy trạm đồng bộ XW4600, Core 2 Duo E6750

Case Đồng Bộ - Hp Core 2
1,200,000 đ1,600,000 đ

Case Máy trạm đồng bộ XW4600, Core 2 Duo E8400

Case Máy trạm đồng bộ XW4600, Core 2 Duo E8400

Case Đồng Bộ - Hp Core 2
1,400,000 đ1,800,000 đ

Case đồng bộ HP DC5800 Mini, Core 2 Duo E6750

Case đồng bộ HP DC5800 Mini, Core 2 Duo E6750

Case Đồng Bộ - Hp Core 2
Liên hệ

Case đồng bộ HP DC7700 Mini Slim, Core 2 Duo E6300

Case đồng bộ HP DC7700 Mini Slim, Core 2 Duo E6300

Case Đồng Bộ - Hp Core 2
750,000 đ

Case đồng bộ Lenovo M55, Core 2 Duo E4500, Ram 2GB

Case đồng bộ Lenovo M55, Core 2 Duo E4500, Ram 2GB

Case Đồng Bộ - Lenovo Core 2
700,000 đ950,000 đ

HP XW6600 Workstation 2 Xeon Quad, 16GB, Quadro FX3500

HP XW6600 Workstation 2 Xeon Quad, 16GB, Quadro FX3500

Case Đồng Bộ - Hp Xeon
4,700,000 đ

HP XW6600 Workstation 2 Xeon 5260, 8GB, Quadro FX3500

HP XW6600 Workstation 2 Xeon 5260, 8GB, Quadro FX3500

Case Đồng Bộ - Hp Xeon
3,700,000 đ

Dell Precision T5400 Workstation, 2 Xeon 5260, 8GB, Quadro FX3500

Dell Precision T5400 Workstation, 2 Xeon 5260, 8GB, Quadro FX3500

Case Đồng Bộ - Dell Xeon
3,700,000 đ

Dell Precision T5400 Workstation, 2 Xeon Quad, 16GB, Quadro FX3500

Dell Precision T5400 Workstation, 2 Xeon Quad, 16GB, Quadro FX3500

Case Đồng Bộ - Dell Xeon
4,600,000 đ