Case Đồng Bộ - Hp

Case đồng bộ HP Elite 8100 CMT, Core i5 , RAM 4Gb, HDD 250GB

Case đồng bộ HP Elite 8100 CMT, Core i5 , RAM 4Gb, HDD 250GB

Case Đồng Bộ - Hp
1,700,000 đ2,400,000 đ

Case đồng bộ HP Elite 8100 CMT, Core i3 , RAM 4Gb, HDD 250GB

Case đồng bộ HP Elite 8100 CMT, Core i3 , RAM 4Gb, HDD 250GB

Case Đồng Bộ - Hp
1,450,000 đ2,100,000 đ

Case đồng bộ HP Elite 8100 CMT, Core i3 , RAM 2Gb, HDD 80GB

Case đồng bộ HP Elite 8100 CMT, Core i3 , RAM 2Gb, HDD 80GB

Case Đồng Bộ - Hp
1,200,000 đ1,600,000 đ

Case đồng bộ HP 6200Pro SFF, G550 , RAM 2Gb, HDD 160GB

Case đồng bộ HP 6200Pro SFF, G550 , RAM 2Gb, HDD 160GB

Case Đồng Bộ - Hp
1,300,000 đ1,600,000 đ

Case HP 8300 UltraSlim, Core I5 3470s, 4Gb, SSD 128GB, USB 3.0

Case HP 8300 UltraSlim, Core I5 3470s, 4Gb, SSD 128GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
3,200,000 đ

Case HP 8300 UltraSlim, Core I3 3220, 4Gb, SSD 128G, USB 3.0

Case HP 8300 UltraSlim, Core I3 3220, 4Gb, SSD 128G, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,700,000 đ

Case HP 8300 UltraSlim, intel G1610, 2Gb, 160GB, Giá cực rẻ cho Dự Án

Case HP 8300 UltraSlim, intel G1610, 2Gb, 160GB, Giá cực rẻ cho Dự Án

Case Đồng Bộ - Hp
1,350,000 đ

Case đồng bộ HP 6200 Pro MiniTower, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 6200 Pro MiniTower, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
2,700,000 đ

Case đồng bộ HP 6200 Pro MiniTower, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 6200 Pro MiniTower, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,350,000 đ

Case đồng bộ HP 6300Pro SFF, Core I5 3470s, 4Gb, 250GB, thế hệ 3

Case đồng bộ HP 6300Pro SFF, Core I5 3470s, 4Gb, 250GB, thế hệ 3

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
2,900,000 đ

Case HP 8200 UltraSlim, intel G550, 2Gb, 160GB, Giá cực rẻ cho Dự Án

Case HP 8200 UltraSlim, intel G550, 2Gb, 160GB, Giá cực rẻ cho Dự Án

Case Đồng Bộ - Hp
1,250,000 đ

Case HP Prodesk 800G1 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case HP Prodesk 800G1 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
3,800,000 đ

Case HP Prodesk 800G1 SFF, Core I3 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case HP Prodesk 800G1 SFF, Core I3 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
3,800,000 đ

Case HP Prodesk 600G1 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case HP Prodesk 600G1 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
3,800,000 đ

Case HP Prodesk 600G1 SFF, Core I3 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case HP Prodesk 600G1 SFF, Core I3 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
3,300,000 đ

Case đồng bộ HP 6300Pro Mini, Core I3 2100, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case đồng bộ HP 6300Pro Mini, Core I3 2100, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,300,000 đ2,800,000 đ

Case đồng bộ HP 6300Pro SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case đồng bộ HP 6300Pro SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
2,650,000 đ3,400,000 đ

Case đồng bộ HP 8200Pro Mini SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 8200Pro Mini SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
2,550,000 đ3,400,000 đ

Case đồng bộ HP 8200Pro Mini SFF, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 8200Pro Mini SFF, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,200,000 đ

Case đồng bộ HP 6200Pro Mini, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 6200Pro Mini, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
2,550,000 đ

Case đồng bộ HP 8000Pro Mini, Core 2 E8400, dd3 2Gb, 160GB

Case đồng bộ HP 8000Pro Mini, Core 2 E8400, dd3 2Gb, 160GB

Case Đồng Bộ - Hp Core 2
1,350,000 đ

Case đồng bộ HP 6200Pro Mini, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 6200Pro Mini, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,200,000 đ