Case Đồng Bộ - Hp

Case đồng bộ HP 8200 Pro MiniTower, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 8200 Pro MiniTower, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
3,050,000 đ3,500,000 đ

Case đồng bộ HP 8200 Pro MiniTower, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 8200 Pro MiniTower, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,600,000 đ2,900,000 đ

Case đồng bộ HP 6300Pro SFF, Core I5 3470s, 4Gb, 250GB, thế hệ 3

Case đồng bộ HP 6300Pro SFF, Core I5 3470s, 4Gb, 250GB, thế hệ 3

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
3,300,000 đ

Case HP 8200 UltraSlim, intel G530, 2Gb, 60GB, Giá cực rẻ cho Dự Án

Case HP 8200 UltraSlim, intel G530, 2Gb, 60GB, Giá cực rẻ cho Dự Án

Case Đồng Bộ - Hp
1,200,000 đ1,600,000 đ

Case HP Prodesk 800G1 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case HP Prodesk 800G1 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
4,600,000 đ5,000,000 đ

Case HP Prodesk 800G1 SFF, Core I3 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case HP Prodesk 800G1 SFF, Core I3 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
3,800,000 đ4,300,000 đ

Case HP Prodesk 600G1 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case HP Prodesk 600G1 SFF, Core I5 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
4,600,000 đ5,000,000 đ

Case HP Prodesk 600G1 SFF, Core I3 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case HP Prodesk 600G1 SFF, Core I3 thế hệ 4, 4Gb, 500GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
3,800,000 đ4,300,000 đ

Case đồng bộ HP 6300Pro Mini, Core I3 2100, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case đồng bộ HP 6300Pro Mini, Core I3 2100, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,550,000 đ2,800,000 đ

Case đồng bộ HP 6300Pro SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case đồng bộ HP 6300Pro SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB, USB 3.0

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
3,000,000 đ3,400,000 đ

Case đồng bộ HP DC7900 Ultra Slim, Core 2 Duo E8400

Case đồng bộ HP DC7900 Ultra Slim, Core 2 Duo E8400

Case Đồng Bộ - Hp Core 2
1,150,000 đ

Case đồng bộ HP 8200Pro Mini SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 8200Pro Mini SFF, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
2,900,000 đ3,400,000 đ

Case đồng bộ HP 8200Pro Mini SFF, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 8200Pro Mini SFF, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,450,000 đ2,700,000 đ

Case đồng bộ HP 6200Pro Mini, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 6200Pro Mini, Core I5 2400, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i5
2,900,000 đ3,300,000 đ

Case đồng bộ HP 8000Pro Mini, Core 2 E8400, dd3 2Gb, 160GB

Case đồng bộ HP 8000Pro Mini, Core 2 E8400, dd3 2Gb, 160GB

Case Đồng Bộ - Hp Core 2
1,400,000 đ

Case đồng bộ HP 6200Pro Mini, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case đồng bộ HP 6200Pro Mini, Core I3 2100, 4Gb, 250GB

Case Đồng Bộ - Hp Core i3
2,450,000 đ2,800,000 đ

Case Máy trạm đồng bộ XW4600, Core 2 Duo E6750

Case Máy trạm đồng bộ XW4600, Core 2 Duo E6750

Case Đồng Bộ - Hp Core 2
1,200,000 đ

Case Máy trạm đồng bộ XW4600, Core 2 Duo E8400

Case Máy trạm đồng bộ XW4600, Core 2 Duo E8400

Case Đồng Bộ - Hp Core 2
1,400,000 đ